Speiderhuset på Vestgrensa

Longship Group 41.Oslo Ullevål speidergruppe holder til i Vestgrensa 15 rett utenfor Ullevål Hageby.

For å komme dit går du Vestgrensa under trikkebroen i Vestgrensa og til høyre med en gang.

NB: Parkering må skje i Vestgrensa, det er ikke tillatt å parkere oppe på plassen under speidermøter. Det er begrenset plass, vi henstiller til alle å gå eller sykle!