Speiderordbok

Det er mange ord og uttrykk i speideren, og det kan være vanskelig å få med seg alt. Her er et utvalg av de, og forklaring på hva det betyr.

Alltid beredt! – Speidernes valgspråk

Ass – Patruljeassistent

Baden – Speiderhytta vår i Maridalen

Bardun – Tau som bl.a. brukes til oppstramming av tarp og lavvoer

Bardunolje

Bever – Enhet for 1.-2. klasse (vi har ikke bevere i Longship)

Blåhaug – Oslospeidernes hytte i Østmarka

BP – Forkortelse for Baden Powell – se Robert Baden Powell

Enhet – Aldersinndeling i speideren. I Longship har vi enhetene flokken, pionerene, troppen og roverlaget

Fettfelle – Ett hull i bakken som fungerer som avløp for oppvaskvann o.l. på leir

Flokken – Vår yngste enhet for speidere i 3. og 4. klasse

Folivora – Navnet på roverlaget vårt, og det latinske navnet på dovendyr

Forbundetse NSF

Formålsparagrafen – «Formålet til NSF er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet, i samsvar med verdigrunnlaget.»
Verdigrunnlaget kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet og valgspråket.

Førerpatrulje – Består av uglene og troppsledelsen

Gruppeledelsen – «Styret» i Longship. Består av gruppeleder og gruppeassistenter. Velges av gruppetinget.

Gruppeting – Gruppens bestemmende organ. Alle medlemmer fra 12 år har stemmerett på gruppetinget. Det avholdes minst to gruppeting i året.

Haik – En overnattingstur i løpet av leir der patruljen drar sammen på tur bort fra leiren og overnatter uten lederne.

Havbraat – NSF sin egen seilskute.

Hjemmeleder – Kontaktledd mellom foreldre og speiderledere. På leir og tur er det ofte hektisk for speiderlederne våre. Derfor har vi hjemmeleder til å svare eller formidle spørsmål fra foreldre.

Jamboree – Internasjonal speiderleir. Hvert fjerde år er det verdensjamboree der speidere i alderen 13-17 år kan delta.

JOTA/JOTI – Jamboree on the air/Jamboree on the internet. Et internasjonalt, årlig arrangement der speidere fra hele verden samles til «leir» over amatørradio og internett.

KFUK-KFUM-speiderne – Norges andre speiderforbund

KM – forkortelse for KFUK-KFUM-speiderne

KRAKOS – forkortelse for KRAKOSseter.

KRAKOSseter – Oslospeidernes hyttesenter i Nittedal

Krets – NSF er inndelt i speiderkretser. Vi er en del av Oslospeiderne krets.

Kretskonk – forkortelse for kretskonkurranse

Kretskonkurranse – et årlig arrangement der patruljer fra hele kretsen møtes for å konkurrere i diverse speideroppgaver

Kretsleir – Arrangeres hvert fjerde år for alle gruppene i kretsen

Kretsting – Kretsens «årsmøte» som avholdes to ganger i året

Kull – Inndeling i flokken som minner om patruljene i troppen

Landsleir – Arrangeres av NSF hvert fjerde år for alle speidere i Norge

Leirbålskappe – En ullkappe til bruk rundt leirbålet (mm.) som speiderne syr når de er pionerer. Alle merker som ikke går på skjorta sys på leirbålskappen.

Longshipdagen – Longships sommeravslutning, med hele gruppen og familie invitert.

Longship-skjerfet – Et eget speiderskjerf for Longship Group.

Nissefest – Kretsarrangement for flokken som arrangeres årlig i desember

Nordhue – En speiderhytte i nærheten av Elverum. Hele gruppen drar sammen på tur hit i starten av januar hvert år.

Norges Speiderforbund – Det nasjonale speiderforbundet vi er en del av

NSF – forkortelse for Norges Speiderforbund

Opptakelse – En tradisjonell seremoni der nye speidere avgir speiderløftet og får tildelt speiderskjerf. Pionerene tas også opp i troppen og får utdelt Longship-skjerfet på Longshipdagen.

Oslospeiderne – Speiderkretsen vi tilhører.

Patrulje – Inndeling i troppen. Patruljen består av medlemmer fra troppen og ledes av patruljefører og -assistent

Peff – Patruljefører

Pioner – Enheten for speidere i 5. klasse

Pionering – Å bygge ved hjelp av raier og surringer av tau (gjerne sisal)

Raier – Lange trestokker som brukes til å lage byggverk

Raiestrekker

Regionsleir – Et alternativ til kretsleir der kretsene på Østlandet går sammen om å lage leir i «kretsleiråret»

Ridderturnering – En variant av kretskonkurransen for speidere i flokken (og pionerene)

Robert Baden Powell – Grunnleggeren av speiderbevegelsen

Rover – Den eldste enheten for speidere fra 16 til 26 år

Rover 5-kamp – En nasjonal, årlig konkurranse for rovere

Roverlag – Roverne er inndelt i roverlag. Roverlaget i Longship heter Folivora.

Røykvender

Sisal – En type naturtau vi bruker mye, spesielt til pionering

Sleggefett

Solstølen – NSF sin hytte på Hardangervidda, ved Haugastøl

Speiderbasen – En samling på nett av speidermerker, aktivitetstips mm.

Speiderbønnen – Tradisjonell sang vi avslutter alle speidermøter med

Speiderhilsen – Vises samtidig som vi sier valgspråket. De tre fingrene symboliserer de tre løftene i speiderløftet mens sirkelen av tommelen og lillefingeren minner oss om at vi er en del av en verdensomspennende bevegelse.

Speiderkorps – Ikke et musikkorps, selv om det faktisk finnes en speidergruppe med sitt eget musikkorps. Det finnes fem speiderkorps i Norge.
Blå Kors-speiderne (BK)
Frelsesarmeens speiderkorps (FA)
Frikirkens speiderkorps (FSK)
Metodistkirkens speiderkorps (MS)
Misjonskirkens speiderkorps (MSK)
Vi i Longship er ikke en del av et speiderkorps.

Speiderløftet – Løftet speiderne avgir ved opptakelse. «Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven».

Speidernes Fellesorganisasjon – Bestående av NSF og KM

Speidersjefen – Lederen av speiderstyret. Velges av speidertinget.

Speidersjefens topputmerkelse – Det gjeveste av alle speidermerker. Det finnes i to varianter, en for vandrere og en for rovere.

Speiderskjorte – En del av uniformen vår sammen med speiderskjerfet

Speider-Sport – Speidernes egen nettbutikk, hvor du bl.a. finner speiderskjorte og mye mer.

Speidertinget – Norges Speiderforbunds øverste beslutningsorgan som avholdes annethvert år. Delegater til speidertinges velges på kretsting.

SpF – Forkortelse for Speidernes Fellesorganisasjon

Sankt Georgsdagen – 23. april. Speidernes dag, til minne om speiderbevegelsens skytshelgen Sankt Georg.

Stifinnere – Speidere i 5. (6.)-7. klasse

Tenkedagen – 22. februar. En internasjonal speiderdag der alle speidere i verdens minnes at de er en del av en verdensomspennende organisasjon som arbeider for fred. Dagen ble valgt da det er bursdagen til både Robert og Olave Baden Powell.

Tredalen – NSF sitt leirsted på Hvaler

Tretelt – Et type telt som spennes opp mellom trærne. Litt hengekøye og litt telt.

Troppen – Enheten for speidere i 6. til 10. klasse

Tyrkerknop – En knute som bl.a. brukes på speiderskjerfet

Ugler – Betegnelsen for patruljeførere og -assistenter

Vandrere – Speidere i 8. til 10. klasse

Vennskapsknute – En dekorativ knute som passer fint til å knyte endene av speiderskjerfet sammen

Vestgrensa – Speiderhytta vår på Ullevål

VG – forkortelse for Vestgrensa (og en avis)

WAGGGS – En av de to verdensorganisasjonene. World Association og Girl Guides and Girl Scouts. NSF er medlem gjennom SpF.

WOSM – Den andre verdensorganisasjonen. World Organization og Scout Movement. NSF er medlem gjennom SpF.

Æreskniven – Et hederstegn som deles ut av NSF.

Årsfesten – Et årlig familiearrangement i gruppa som arrangeres i november hvert år i anledning stiftelsesdagen til gruppa.