Slik er vi organisert

I speideren er man delt inn i ulike enheter etter alderstrinn. Programmet er tilpasset det enkelte alderstrinnet. Her er inndelingen i Longship.

De ulike enhetene:

Flokken er enheten for 3.-4. klassinger.

Pionerene er eheten for 5. klassinger. De samarbeider med både flokken og troppen.

Troppen Når speiderene begynner i 6. klasse kommer de over i enheten troppen.

Her deles en inn etter et patruljesystem. En patrulje er en mindre enhet på 5-9 speidere ledet av en speider, også kalt patruljefører. I patruljen er det også en eller to assistenter (ass). Alle patruljeførerne, assistentene og de voksne lederne er medlemmer av uglepatruljen.

Troppen ledes av en voksen leder. Trenings­­programmet bygger på «Læring gjennom å gjøre» – «Learning by doing».

I troppen går man til man er ferdig på ungdomsskolen.

Roverlaget og så kommer man over i roverlaget og kan begynne som lederassistent for siden å bli leder eller enhetsleder om man ønsker det.

Den praktiske gjennomføringen i Longship

Ulvungene har møter hver onsdag fra 17:30 til 18:45, som oftest på speiderhuset på Vestgrensa (forkortett VG). De drar på dagsturer og enkelte overnattingsturer gjennom året. I tillegg er de med på gruppearrangementer (der alle enhetene deltar) som for eksempel årsfesten, Longshipdagen og gruppeturen i januar.

Troppen er de som gjerne blir kalt «speidere», men dette er svært upresist siden mange også sier «speidere» om alle som er medlemmer i en speidergruppe og andre igjen mener troppen og pionerene.

Patruljene har møter en gang i uken, gjerne onsdager hvor de selv bestemmer og organiserer innholdet for møtet. I tillegg til dette kommer troppsmøtene en gang i måneden der alle i troppen har møte sammen og møtet holdes av speiderlederne.

Troppen drar på patruljeturer (opp til hver enkelt patrulje akkurat det) og tropps- og gruppeturer.

Onsdag er møtedag

De fleste i Longship har altså møter på onsdager til litt ulike tider, men har altså mulighet for å samarbeide om det finnes hensiktsmessig. Man vil også gjerne se og treffe på speidere fra andre enheter på møtene, men i utgangspunktet ikke ha møte sammen dem.