Slik er vi organisert

I speideren er man delt inn i ulike enheter etter alderstrinn. Programmet er tilpasset det enkelte alderstrinnet. Her er inndelingen i Longship.

De ulike enhetene:

Ulvungene er enheten for 3.-4. klassinger.

Troppen Når speiderene begynner i 6. klasse kommer de over i enheten troppen.

Her deles en inn etter et patruljesystem. En patrulje er en mindre enhet på 5-9 speidere ledet av en speider på 15-16 år.I patruljen er det også en eller to assistenter (ass). Alle patruljeførerne, assistentene og de voksne lederne er medlemmer av uglepatruljen.

Troppen ledes av en voksen leder. Trenings­­programmet bygger på «Læring gjennom å gjøre» – «Learning by doing».

I troppen går man til man er ferdig på ungdomsskolen.

Roverlaget og så kommer man over i roverlaget og kan begynne som lederassistent for siden å bli leder eller enhetsleder om man ønsker det.

Den praktiske gjennomføringen i Longship

Ulvungene har møter hver onsdag fra 17:30 til 18:45 på speiderhuset på Vestgrensa (forkortett VG) eller på Sognsvann. De drar på dagsturer og enkelte overnattingsturer gjennom året. I tillegg er de med på gruppearrangementer (der alle enhetene deltar) som foreksempel årsfesten, longshipdagen og som oftest gruppeturen i november/desember (sistnevnte varierer etter hva enhetslederen finner givende for kullet).

Troppen er de som gjene blir kalt «speidere», men dette er svært upresist siden mange også sier «speidere» om alle som er medlemmer i en speidergruppe og andre igjen mener troppen og pionerene.

Patruljene har møter en gang i uken, gjerne onsdager hvor de selv bestemmer og organiserer innholdet for møtet. I tillegg til dette kommer troppsmøtene en gang i måneden der alle i troppen har møte sammen og møtet holdes av vanlige ledere.

Troppen drar på patruljeturer (opp til hver enkelt patrulje akkurat det, men de fleste har en eller fire i året) og tropps- og gruppe turer.

Onsdag er møtedag

De fleste i Longship har altså møter på onsdager til litt ulike tider, men har altså mulighet for å samarbeide om det finnes hensiktsmessig. Man vil også gjerne se og treffe på speidere fra andre enheter på møtene, men i utgangspunktet ikke ha møte sammen dem.