Historie: Gruppens start

Det er ikke lenge til det er 100 år siden gruppen ble stiftet! Her er historien om hvordan 41. Oslo, som i dag er blitt Longship, ble stiftet tilbake i 1928.

Troppen ved starten

Fra beretningen «41de – Oslo – 25 år:

Spiren til speidingen i 41de Oslo Speidergruppe kan føres tilbake til et tidspunkt som ligger en god del forut for vår egentlige jubileumsdag 19. november. I løpet av vinteren og våren 1928 gikk troppsassistenten og et par av patruljeførerne i 9de Oslo tropp og drøftet muligheten for å stifte en egen speidertropp. Tanken modnet seg etter hvert, tok form og 30. august samme år ble det sammenkalt til et møte i Norges Kristelige Studenterforbund hvor planen for alvor ble drøftet, og 41de tropp konstituert.

Det var stud. theol. Vincent Bull som var idéens far; han var den gang troppsassitent i 9de Oslo. Denne troppen var blitt svært stor (anm. fortsatt 65 medlemmer i slutten av 1928 i følge Norsk Speidergutt-Forbunds årsmelding 1928), og han spurte derfor troppens fører, malermester E. M. Jensen, om lov til å ta med seg to patruljer for å starte en ny tropp. Det gikk i orden, og det ble til at Jerv og Oter patruljene skulle bli med. Også et par eldre speidere hadde lovet å hjelpe til ved starten.

[…]

Troppen fikk således alt fra starten av en ganske solid ledelse, og kom til å bestå av to store og fullt utbygde patruljer. […]

Arbeidet kom i gang med en gang, og lokaler såvel til tropps- som patruljemøter fikk vi i Norges Kristelige Studenterforbund, Universitetsgaten 20, hvor troppen sto tilsluttet de første år. Et aspirantkull ble inntatt og arbeidet gikk med liv og lyst.

[…]

Troppen hadde sin første sommertur (anm. i 1929), som gikk fra Skansebakken i Sørkedalen, over Heggeliseter, Stubdal, Aasa, Hønefoss, Sokna fram til Krøderen og opp på Høgevarde og videre ned til Gulsvik. 10 gutter travet hele veien, og det var ikke snakk om rutebil de gangen. Turen var meget vellykket og bidro til å sveise guttene sammen.

Helt fra starten av forsøkte vi å knytte båndet mellom troppen og hjemmene. Og stort sett har denne kontakten holdt seg meget godt gjennom alle år. På den første årsfesten var det allerede 80 foreldre til stede, og en av dem forærte oss vårt første banner.

Universitetsgaten 20 – tilholdssted for gruppa fra 1928 til 1931
Foto: GADCC BY-SA 3.0